Esle Yhdistelmälaitteet

Mitoitetaan tilaajan tarpeiden mukaisiksi käyttäen erilaisia vesi- ja lokasäiliöiden suhteita. Vesisäiliöt voivat sijaita lokasäiliön sivuilla tai vesitila voi olla erotettuna lokatilasta väliseinällä.

Jäätymiselle alttiit vesipainevarusteet sijaitsevat eristetyssä, lämmitettävässä tilassa. Voimansiirto tapahtuu hydraulisesti autoalustasta tai laite voidaan rakentaa itsenäiseksi toimiyksiköksi omalla dieselmoottorilla varustettuna.