Esle Yhdistelmälaitteet

Mitoitetaan tilaajan tarpeiden mukaisiksi käyttäen erilaisia vesi- ja lokasäiliöiden suhteita. Vesisäiliöt voivat sijaita lokasäiliön sivuilla tai vesitila voi olla erotettuna lokatilasta väliseinällä.

544hettulaESLE PR KL MESLE PR KLesle_yhdistelmalaitteet

Jäätymiselle alttiit vesipainevarusteet sijaitsevat eristetyssä, lämmitettävässä tilassa. Voimansiirto tapahtuu hydraulisesti autoalustasta tai laite voidaan rakentaa itsenäiseksi toimiyksiköksi omalla dieselmoottorilla varustettuna.