• Esle Yhdistelmälaitteet

    Mitoitetaan tilaajan tarpeiden mukaisiksi käyttäen erilaisia vesi- ja lokasäiliöiden suhteita. Vesisäiliöt voivat sijaita lokasäiliön sivuilla tai vesitila voi olla erotettuna lokatilasta väliseinällä.